Ett par gamla skidor berättar

”Jag tror det finns en pulka på vinden”. Och vad fann jag…

Jag har inte velat kasta dem. Mina gamla skidor som väcker så mycket minnen. Träskidor med låg fästpunkt, bambustavar. Över 180 cm långa och utan stålkanter. Mina initialer JLO (Jan Lennart Ohlsson som jag hette på den tiden) är inristade i skidorna.

1966 var jag i ett ledarteam för en grupp ungdomar som åkte till Ånn i Jämtland. Det syns tydligt på den påklistrade lappen när de sändes hem med Statens Järnvägar. Skidorna gick över Krylbo, Hallsberg och Mjölby.

Vi hittade en pulka också, men det var skidorna som satte fart på fantasin…