Grönt före och efter

Vi flyttade till vårt hus i Skälderviken 1982. Då var det en liten brun sommarstuga som sedan byggts till ett antal gånger.

När vi flyttade in i början av 1980-talet planterade vi en hel del växter bl.a. vid entrén till huset. Vi fick god hjälp av gode vännen Jan Unnerman, som ritade och förklarade.

Nu nästan 40 år senare har växterna ränt iväg. All skuld ska falla på mig, som inte sett till att de beskurits tillräckligt. Och därför var det oerhört roligt när Jan idag tittade hit och såg till att man bl.a. kan se entrédörren från gatan – och vi kan se vår bil på garageuppfarten.